Havenfeesten Menheerse 2024 - Privacy Policy

Privacybeleid Evenement


Algemeen

 1. Dit privacybeleid beschrijft hoe De verenigde ondernemingen van het Vingerling, hierna “de organisator”, persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in verband met het evenement Havenfeesten Menheerse, hierna “het evenement”.

 2. Door deel te nemen aan het evenement stemt de deelnemer in met het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verzamelde Gegevens

 1. De Organisator kan persoonlijke gegevens verzamelen, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres, bij het registreren voor het evenement, het kopen van tickets of het deelnemen aan gerelateerde activiteiten.

 2. Daarnaast kan de Organisator informatie verzamelen over deelname aan het evenement, zoals foto’s, video-opnamen en reacties op enquĂȘtes of feedbackformulieren.

Gebruik van Gegevens

 1. De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het administreren van het evenement, inclusief het verstrekken van tickets, het communiceren van belangrijke informatie en het evalueren van de deelname.

 2. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of promotiemateriaal over toekomstige evenementen, tenzij de deelnemer hier bezwaar tegen maakt.

Delen van Gegevens

 1. De Organisator zal persoonlijke gegevens niet delen, verkopen of verhuren aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het evenement of vereist is door de wet.

 2. Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners die namens de Organisator optreden, zoals ticketverkoopplatforms of marketingpartners, maar alleen voor zover nodig om de diensten te verlenen.

Beveiliging van Gegevens

 1. De Organisator neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 2. Toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze informatie nodig heeft om de taken uit te voeren die verband houden met het evenement.

Bewaren van Gegevens

 1. Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is of toegestaan is.

 2. Deelnemers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit de database van de Organisator, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor deelname aan het evenement.

Rechten van Deelnemers

 1. Deelnemers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, om correcties aan te vragen, om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens voor marketingdoeleinden en om verzoeken in te dienen voor het verwijderen van hun gegevens.

 2. Voor verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens kan contact worden opgenomen met de Organisator via de contactgegevens verstrekt onderaan dit privacybeleid.

Wijzigingen in het Privacybeleid

 1. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd om te voldoen aan wettelijke vereisten of om rekening te houden met veranderingen in de werkwijze van de Organisator.

 2. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen worden gepubliceerd op de website van het evenement, met vermelding van de datum van de laatste update.